forum   pyrypy    kartki    subskrypcja    chat    kontakt 

    

SERWISY   Forum Foto Imprezy Internet Kamery Kartki Kina Lokale Ogłoszenia Pozlinki PYRYPY Reportaże Tapety Zabawa

        Mury obronne     

 

Średniowieczny Poznań został otoczony murami miejskimi około roku 1280, zostały one zbudowane na miejscu wcześniejszych umocnień drewniano-ziemnych. W tym czasie mury otaczały obszar ok. 21 ha i miały długość ok 1,7 km. Na murze umieszczonych było 35 baszt, co stawiało Poznań na czele najlepiej ufortyfikowanych miast w XIV wieku w Polsce. Do miasta można było dostać się jedną z czterech bram lub kilkoma furtkami dla pieszych. 

W latach 1431-33 wybudowany został drugi zewnętrzny pierścień murów. Od roku 1797 rozpoczęła się systematyczna rozbiórka murów miejskich, która trwała do połowy XIX wieku. 

Do czasów obecnych mury zachowały się w stanie szczątkowym. Jedynym większym zachowanym elementem są pozostałości baszty przy ul. Masztalarskiej.