forum   pyrypy    kartki    subskrypcja    chat    kontakt 

    

SERWISY   Forum Foto Imprezy Internet Kamery Kartki Kina Lokale Ogłoszenia Pozlinki PYRYPY Reportaże Tapety Zabawa

        Stary Rynek      

 

Stary Rynek to wytyczony na planie kwadratu o bokach 141 m. centralny plac Starego Miasta  - jest to trzeci co do wielkości rynek w polskich miastach.

Do każdej pierzei rynku dochodzą 3 uliczki, cztery z 12 uliczek prowadziły dawniej do bram miejskich. Poza kamieniczkami w centralnej części rynku znajdują się budynki administracyjne i handlowe - ratusz, waga, odwach.

Pierwotnie zabudowa rynku była drewniana, lecz już od końca XIII wieku zaczęto zastępować ją zabudową murowaną - szczególnie po wielkim pożarze z 1471 roku.

W czasie II wojny światowej zabudowa rynku uległa zniszczeniu w 60% - obudowa została przeprowadzona ściśle wg dawnej dokumentacji.

W czasie trwania czerwcowych targów poznańskich na Starym Rynku odbywa się Jarmark Świętojański, rynek jest także sceną festiwali teatralnych 'Malta'.